Розроблено «Регіональний план дій Чернівецької області»

Розроблено «Регіональний план дій Чернівецької області»

У контексті реалізації стратегічних пріоритетів та завдань розвитку Буковини, Чернівецька обласна державна адміністрація розробила «Регіональний план дій Чернівецької області». Документ створено на основі затвердженої Стратегії розвитку Чернівецької області на період 2021-2027 року.

Із урахуванням національних пріоритетів соціально-економічної трансформації країни – реформування адміністративно-територіального устрою та територіальної організації влади, розвиток макрорегіонів, розвиток інфраструктури, людський розвиток, діджиталізація, тощо – у документі відображено регіональні пріоритети розвитку, серед яких:

  • сучасний підхід до планування територій та розвитку транспортно-логістичної інфраструктури;
  • підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму;
  • створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області, підвищення екологічної безпеки регіону, збереження природно-заповідного фонду, збалансованого та раціонального використання надр;
  • розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання,  підвищення якості та умов життя  населення.

На період до 2027 року в регіоні заплановано реалізувати низку проєктів, серед них найбільш масштабними є розбудова прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску через державний кордон,  будівництво та утримання основних транзитних коридорів області, розвиток логістичної інфраструктури, організація енергетичних кооперативів – стимул для розвитку розподіленої генерації та розвиток кооперації для поглибленої переробки сільськогосподарської продукції.

За результатами реалізації зазначених проєктів очікується вдосконалення транспортно-логістичних можливостей регіону, широке впровадження у вжиток відновлювальних джерел енергії альтернативної енергетики в громадах Чернівецької області, створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського господарства, в тому числі на гірських територіях тощо.

Більше інформації можна переглянути в ІНФОГРАФІЦІ.