Зовнішньоекономічні операції до 400 тисяч гривень не підлягатимуть валютному нагляду

Зовнішньоекономічні операції до 400 тисяч гривень не підлягатимуть валютному нагляду

28 квітня 2020 року набувають чинності зміни до Закону України від 06.12.2019 №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Ними передбачено збільшення ліміту транзакцій, за якими здійснюється фінансовий моніторинг, до 400 тисяч гривень.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 №5, не поширюються на операції в незначному розмірі з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Цією ж постановою Національного банку України визначено термін «незначний розмір валютної операції» - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Отже, з 28 квітня 2020 року зовнішньоекономічні операції в розмірі до 400 тисяч гривень не підлягатимуть валютному нагляду.

Окрім того, даним Законом зменшено кількість ознак, за наявності яких фінансова операція підлягатиме обов'язковому фінансовому моніторингу з 17 до 4. Так, з 28 квітня 2020 року фінансова операція суб’єктів ЗЕД на суму 400 тисячі гривень і більше, підлягатиме моніторингу у разі наявності однієї з наступних ознак:

1) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б один із учасників фінансової операції або банк такого учасника знаходиться в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

2) фінансові операції з публічними діячами;

3) фінансові операції із переказу коштів за кордон, в тому числі, до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон;

4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).